DAMES
 Wassen, Knippen, Drogen/ stylen  45 min €55,50
Wassen en Model Fohnen / Half Lang Haar
30 min
€39,50
Wassen en Model Fohnen / Lang Haar
45 min €49,50
 KLEUREN
Uitgroei kleuren
60 min 54,00
Scalp Highlights
90 min
€59,50
Full Head Highlight
90 min 
€102,5
Highlights met Kam / Kort Haar
90 min  €45,50
Highlight Kam / Lang Haar
90 min  €56,50
Totale Haarkleuring / Half Lang Haar
90 min €64,50
Totale Haarkleuring Langhaar
90 min €74,50
 HEREN
Wassen, Knippen, stylen/ Heren
45 min €53,00
Wassen Tondeuse
30 min €31,00
Wassen Tondeuse/Knippen
45 min
€44,50
 STUDENT
Wassen, Knippen en stylen / Student
45 min
€44,50
 EXTENSIONS
Een baan microringen € 22,50
Twee banen microringen € 40,50
Drie banen microringen € 60,75
Vier banen microringen € 81,00
Vijf banen microringen € 101,25
Per baan uithalen  
€ 4,00
 
  Info over losse wax extensions mail naar info@haarstijl.com